شاخص MBTI یا تست مایرز بریگز

مهمترین نکته ‎ای که قبل از انتخاب مسیر شغلی باید به آن دقت کنید ویژگی‎های ذاتی شخصیت شماست که قبل از وارد شدن به…

مشاغل در آینده چگونه خواهند بود؟

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، شیوه استخدام افراد، روش انجام وظایف آنها و مهارت های لازم برای انجام این مسئولیت ها در حال تغییر است.…