17 نقل قول الهام بخش درباره عشق ورزیدن به کار

شما فقط می توانید در کاری موفق شوید که عاشق آن هستید

کار شما بخش بزرگی از زندگی تان را پر می کند و تنها راه لذت بردن از شغلتان، این است که آن کاری را انجام دهید که به نظر شما عالی است و بهترین راه برای انجام یک کار عالی، عشق ورزیدن به آن است.

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.”

 

استیو جابز | Steve Jobs

شما فقط می توانید در کاری موفق شوید که عاشق آن هستید. پول را هدف خود قرار ندهید. در عوض کاری را که عاشقش هستید شروع کنید و آنقدر خوب انجامش دهید که دیگران نتوانند چشم از شما بردارند.

“You can only become truly accomplished at something you love. Don’t make money your goal. Instead pursue the things you love doing and then do them so well that people can’t take their eyes off of you.”

 

مایا آنجلو | Maya Angelou

وقتی شما از یک هدف عالی و یک نقشه خارق العاده الهام گرفته اید، تمام افکار شما مرزهایشان را می شکنند. ذهن شما از محدودیت ها فراتر می رود، آگاهی شما از هر جهت تعالی می یابد و خود را در دنیایی جدید، عالی و شگفت انگیز خواهید دید. نیروهای بالقوه، توانایی ها و استعدادها شکوفا می شوند و شما متوجه می شوید که از آن چه که درباره خود تصور می کنید بسیار بزرگ تر هستید.

“When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bounds. Your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be.”

 

پاتانجلی | Patanjali

زماني فرا مي رسد که باید کاری که دوست دارید را شروع کنید. شغلی را انتخاب کنید که عاشقش هستید. پس بنابراین هر روز صبح با اشتیاق از رختخوابتان بیرون می پرید. من فکر میکنم که شما عقلتان را از دست داده اید اگر بخواهید شغلهایی که به آنها علاقه ایی ندارید را تنها به خاطر داشتن یک رزومه خوب انتخاب کنید.

“There comes a time when you ought to start doing what you want. Take a job that you love. You will jump out of bed in the morning. I think you are out of your mind if you keep taking jobs that you don’t like because you think it will look good on your resume.”

 

وارن بافت | Warren Buffet

رمز شادی کار در یک کلمه نهفته است ” کمال”. اگر بدانید که چگونه کاری را درست انجام دهید، از آن لذت خواهید برد.

“The secret of joy in work is contained in one word – excellence. To know how to do something well is to enjoy it.”

 

پرل باک پرل باک | Pearl S. Buck

هر روز صبح به آینه نگاه می کردم و از خودم می پرسیدم: ” اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد آیا دوباره همان کارهایی را که امروز می خواهم انجام بدهم را انجام می دهم؟ ” هر موقع جواب این سوال برای چند روز متمادی ” نه ” بود می فهمیدم که باید چیزی را تغییر دهم.”

“I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘No’ for too many days in a row, I know I need to change something.”

 

استیو جابز | Steve Jobs

بله، من از قدرت تخیل خود پول زیادی بدست آوردم، اما هیچ وقت هیچ کلمه ای را با فکر پرداخت هزینه برای آن، روی کاغذ نیاوردم … نوشتم زیرا این کار مرا اقناع می کرد. شاید درآمد حاصل آن وام مسکن مرا تسویه کرده و بچه را به دانشگاه فرستاده باشد اما همه این ها در حاشیه قرار دارند چرا که من این کار را برای هیجان آن انجام دادم. من این کار را برای شادی خاص آن انجام دادم. و اگر بتوانید کاری را برای شادی انجام دهید، می توانید آن را برای همیشه انجام دهید.

“Yes, I’ve made a great deal of dough from my fiction, but I never set a single word down on paper with the thought of being paid for it … I have written because it fulfilled me. Maybe it paid off the mortgage on the house and got the kids through college, but those things were on the side—I did it for the buzz. I did it for the pure joy of the thing. And if you can do it for the joy, you can do it forever.”

 

استفن کینگ | Stephen King

هیچ وقت از تلاش برای انجام خواسته هایتان دست نکشید. من فکر می کنم آنجا که عشق و الهام وجود دارد نمی توانید اشتباه کنید.

“Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don’t think you can go wrong.”

 

الا فیتزجرالد | Ella Fitzgerald

هر کسی را بهر کاری ساختند   میل آن را در دلش انداختند

“Everyone has been made for some particular work, and the desire for that work has been put in every heart.”
مولوی | Rumi

اگر قسمت شما این شد که رفتگر خیابان باشید، بروید و خیابانها را طوری جارو کنید که میکل آنژ نقاشی می کرد. خیابان ها را طوری جارو کنید که هندل و بتهوون موسیقی می ساختند. خیابان ها را طوری جارو کنید که شکسپیر شعر می سرود. خابان ها را طوری تمیز جارو کنید که تمام اهل بهشت و زمین بایستند و بگویند، اینجا رفتگری زندگی می کرد که کار خود را به خوبی انجام داد.

“If it falls your lot to be a street sweeper, go out and sweep streets like Michelangelo painted pictures. Sweep streets like Handel and Beethoven composed music. Sweep streets like Shakespeare wrote poetry. Sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will have to pause and say, here lived a great street sweeper who swept his job well.”

 

مارتین لوتر کینگ جونیو | Martin Luther King, Jr.

من فکر می کنم که بالاترین کیفیت این است – هیچ موفقیتی بدون آن حاصل نمی شود – که واقعاً عاشق کاری باشید که انجام می دهید. اگر عاشق آن باشید، خوب انجامش می دهید و اگر کار را خوب انجام ندهید، موفقیتی نیز حاصل نمی شود.

“I think the foremost quality – there’s no success without it – is really loving what you do. If you love it, you do it well, and there’s no success if you don’t do well what you’re working at.”

 

مالکوم فوربز مالکوم فوربز | Malcolm Forbes

کار تجسم عشق است و اگر نمی توانید کارتان را با عشق انجام دهید و نسبت به آن بی میل هستید، بهتر است که کار خود را رها کرده و در آستان معبدی بنشینید و از آن هایی که با لذت کار می کنند صدقه بگیرید.

“Work is love made visible. And if you cannot work with love but only with distaste, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy.”

 

خلیل جبران | Kahlil Gibran

من فکر می کنم افراد خلاق خوشبخت ترین مردم روی زمین هستند. من می دانم که هیچ راه میان بری وجود ندارد، بلکه شما باید به چیزی بزرگتر از خودتان ایمان داشته باشید و به کاری که عاشقش هستید ادامه دهید. کاری را که به آن عشق می ورزید انجام دهید و راه منعکس کردن آن در جهان را پیدا خواهید کرد.

“I think people who are creative are the luckiest people on earth. I know that there are no shortcuts, but you must keep your faith in something Greater than You, and keep doing what you love. Do what you love, and you will find the way to get it out to the world.”

 

جودی کالینزجودی کالینز | Judy Collins

من و پل هرگز فکر نمی کردیم که از این کار پول زیادی بدست آوریم. ما فقط عاشق برنامه نویسی بودیم.

“Paul and I, we never thought that we would make much money out of the thing. We just loved writing software.”

 

بیل گیتسبیل گیتس | Bill Gates

قانون کار، ناعادلانه به نظر می رسد، اما هیچ چیز نمی تواند آن را تغییر دهد. هرچه بیشتر از کار خود لذت ببرید، پول بیشتری نیز کسب خواهید کرد.

“The law of work seems unfair, but nothing can change it; the more enjoyment you get out of your work, the more money you will make.”

 

مارک تواینمارک تواین | Mark Twain

افرادی که به رده های بالای شغلی دست پیدا می کنند – اعم از نوازنده، سرآشپز و یا رئيس شرکت – با کار خود خو گرفته اند …. [آنها] افرادی هستند که می توانند هر کاری را که دوست دارند انجام دهند، حتی اگر بابت آن کار پولی دریافت نکنند.

“The people who make it to the top – whether they’re musicians, or great chefs, or corporate honchos – are addicted to their calling … [they] are the ones who’d be doing whatever it is they love, even if they weren’t being paid.”

 

کوئینسی جونزکوئینسی جونز | Quincy Jones

هرگز به کاری که از آن لذت نمی برید ادامه ندهید. اگر از کاری که انجام می دهید لذت ببرید، خودتان را دوست داشته و آرامش درونی خواهید یافت. و اگر چنین چیزی داشته باشید، علاوه بر سلامتی جسمی، از آنچه که تصور می کردید موفقیت تر خواهید بود.

“Never continue in a job you don’t enjoy. If you’re happy in what you’re doing, you’ll like yourself, you’ll have inner peace. And if you have that, along with physical health, you will have had more success than you could possibly have imagined.”

 

جانی کارسون جانی کارسون | Johnny Carson