شاخص MBTI یا تست مایرز بریگز

انتخاب مسیر شغلی متناسب با شخصیت‌تان

مهمترین نکته ‎ای که قبل از انتخاب مسیر شغلی باید به آن دقت کنید ویژگی‎های ذاتی شخصیت شماست که قبل از وارد شدن به یک شغل خاص از خود بروز می‎دهید. فارغ از آنکه چه مسیر شغلی را انتخاب می‎کنید، باید دقت باشید که بیشتر عمر شما در زندگی، در مسیر شغلی انتخابی شما صرف خواهد شد. در نتیجه توجه به این که این شغل تا چه میزان با شخصیت و روحیات شما سازگاری دارد، بسیار حائز اهمیت است. شاخص MBTI یک تست شخصیتی است که می‎تواند به شما در این زمینه کمک کند. موارد استفاده از این تست شخصیتی بسیار متنوع است و شامل زمینه ‎هایی چون: مشاوره‌های شغلی، تکنیک‎های مدیریتی، استخدام نیروی انسانی، شخص درمانی، آموزش مربیان و تربیت موثر فرزندان می‎باشد.

تاریخچه MBTI

MBTI بر پایه نظریه کارل یونگ در زمینه شخصیت شناسی است. یونگ یکی از حامیان اولیه فروید بود که توانست به سرعت نام خودش را در دنیای روانشناسی مطرح کند. اختلاف او با فروید در این مورد بود که یونگ با اینکه باور داشت بخش عمده شخصیت هر انسانی را ناخودآگاه و خاطرات گذشته ‎اش شکل می‎دهد، اما در عین حال به تاثیرگذاری افکار آگاهانه و باور‌ها بر شکل ‎گیری شخصیت نیز عقیده داشت. MBTI بعدها توسط ایزابل بریگز مایرز و کاترین کوک بریگز برای استفاده دانشجویان رشته های غیر روانشناسی و کاربردش در زندگی روزانه از جمله انتخاب شغل، با درنظر گرفتن ۴ بردار و ۸ قطب (در مجموع ۱۶ تیپ شخصیتی) ساخته شد.

کارل یونگ

خلاصه نظریه

در این بخش سه مورد اصلی تشکیل دهنده نظریه یونگ در این زمینه را با هم مرور می‎کنیم:

۱. برخی افراد تا چیزی را خودشان نبیند، نشنوند یا لمس نکنند، اعتقادی به آن پیدا نخواهند کرد. این افراد برای حس‎های پنج گانه خود، ارزش بالایی قائل ‎اند. در برابر این افراد منطقی، اشخاصی هم وجود دارند که می‎توان گفت شهودی (Intuitive) هستند (نه بی منطق) و به حس ششم خود نیز باور دارند. در حقیقت اگر چیزی به دلشان بیفتد، آن را رد نخواهند کرد و به طور مثال رویای قدرتمند دیشب‌شان را در حد خرافه نمی‌انگارند. چنین کسانی به اطلاعات ورودی غیرحسی خود خیلی بها می‌دهند. برای درک بهتر این دو خصوصیت شخصیتی، می‎توانیم برداری را تصور کنیم که افراد، به تناسب منطقی بودن و شهودی بودن، در نقطه‌ای بین این دو قطب قرار می‎گیرند.

۲. یونگ، درو‎ن‎گرایی (Introversion) و برون‎گرایی (Extroversion) را نیز به همین شیوه تقسیم ‎بندی کرد. او تاکید داشت که مردم بر این اساس که آیا انرژی خود را بیشتر از تنهایی می‎گیرند یا جمع‎ هایی که به آن‎ها تعلق دارند، قابل تقسیم‎ بندی هستند.

۳. شیوه تصمیم ‎گیری انسان‎ها همچنین قابلیت قرار گرفتن آن‎ها در یک بردار دیگر را فراهم می‎کند، که یک قطب آن احساسات است و قطب دیگر آن تفکر می‎باشد. یعنی در زمان تصمیم‎ گیری، بعضی افراد آن چیزی را انتخاب می‎کنند که بدانند بیشتر حال آن‎ها را خوب خواهد کرد (احساسی = Feeling ) و برخی افراد دیگر به دنبال این موضوع می‌روند که تا چه حد انتخابشان با دلایل عقلی قابل دفاع است (تفکری = Thinking ).

نحوه انجام تست MBTI

برای کشف تیپ شخصیتی خود از طریق این تست، می‌توانید از سایتهای آنلاین این آزمون استفاده کنید.

چهار خصوصیت شخصیتی متضاد

  • درون گرایی در برابر برون گرایی (I or E)

اولین و مهمترین مقیاس این است که تعیین کنید که دوست دارید انرژی و توجه خود را چگونه متمرکز کنید. آیا گروه‌ها به شما انرژی می‌دهند یا آنکه انرژی شما را تخلیه می‌کنند؟ آیا شما بر جهان بیرون تمرکز می‌کنید یا بر دنیای درون خودتان؟ نحوه‌ی زندگی شما و روشی که انرژی خود را پیدا می‌کنید، چیزهای زیادی در مورد محیط کار مناسب‌تان به شما می‌گویند.

برون‌گراهادرون‌گراها
ترجیح می‌دهند با دیگران باشند.از صرف وقت به تنهایی لذت میبرند.
به چیزهای مختلفی علاقه‌مندند.ترجیح می‌دهند روی موارد اختصاصی تمرکز کنند.
دوستان و آشنایان زیادی دارند.بیش از چند دوست محدود ندارند.
شتابزده جواب می‌دهند.فکر می‌کنند و بعد جواب می‌دهند.
معمولا پر‌حرف هستند.معمولا کم حرف هستند.
معاشرتی هستند و شناخت‌شان آسان است.کمتر معاشرت می‌کنند و شناخت‌شان ساده نیست.
پراشتیاق هستند.آرام و در حال خود هستند.
  • حسی بودن در برابر شهودی بودن (S or N)

وقتی شما اطلاعاتی را از محیط بیرونی دریافت می‌کنید سریعا در مورد اینکه این اطلاعات باید چگونه تحلیل شوند تصمیم می‌گیرید؟ یا اینکه بر اطلاعات قبلی که داشتید تمرکز می‌کنید و معنا و تفسیر شخصی به آن‎ها اضافه میکنید؟ اینکه شما چگونه اطلاعات را جمع ‎آوری و سازماندهی می‎کنید تا حد زیادی مشخص کننده نحوه تطبیق شما در هر محیطی است.

حسی‌هاشهودی‌ها
به حقایق و ویژگی‌ها توجه دارند.به امکانات و احتمالات توجه دارند.
دوست دارند ایده‌ها عملی باشند.انتزاعی فکر می‌کنند و به ایده‌ها فارغ از عملی بودن توجه دارند.
به تجربه مستقیم خود توجه دارند.به غریزه خود توجه دارند.
در اینجا و اکنون عمل می‌کنند.آینده را تصور و به آن فکر می‌کنند.
واقع بین و عملگرا هستند.تصوری و خیال پرداز هستند.
به روش‌های شناخته شده عمل می‌کنند.شیوه‌های کاری جدید را خلق می‌کنند.
به طور مرحله به مرحله می‌اندیشند و عمل می‌کنند.از موضوعی به موضوع دیگر می‌پرند.
  •  تفکری بودن در برابر احساسی بودن (T or F)
    درک نحوه تصیم‎گیری شما کمک زیادی به هدایت مسیر شغلی شما می‌کند. آیا شما بر منطق و حقایق برای رسیدن به تصمیم‎گیری تمرکز می‌کنید؟ یا اینکه شما انسان‌های متاثر از تصمیم خود و شرایط خاص را در نظر می‌گیرید؟
تفکری هااحساسی‌ها
تحلیلی‌تر و منطقی‌تر هستند.حساس‌تر و دلسوزتر هستند.
واقع گرا بودن بهتر از مودب بودن است.مودب بودن بهتر از واقع گرا بودن است.
منصف هستند و یک اصل را در مورد همه به‌کار می‌برند.هماهنگی را دوست دارند.‍
از موفقیت‌ها انگیزه می‌گیرند.از اینکه تشویق شوند انگیزه‌ می‌گیرند.
دوست دارند رقابت کنند و برنده شوند.دوست دارند تشریک مساعی کنند.
به راحتی عیوب و نواقص را درک می‌کنند.دوست دارند دیگران را خشنود کنند.
پوست کلفت هستند و به سادگی احساس توهین نمی‌کنند.به راحتی احساساتشان جریحه‌دار می‌شود.
  •  قضاوتی بودن در برابر ادراکی بودن (J or P)

وقتی به مرحله نتیجه‌گیری و برنامه‎ ریزی می‌رسید، آیا حرکت در یک مسیر مشخص و ساختاریافته را ترجیح می‌دهید یا اینکه ترجیح می‌دهید نسبت به موقعیت های مختلفی که ممکن است در این مسیر پیش بیاید منعطف باشید؟

قضاوتی‌هاادراکی‌ها
علاقه دارند که تصمیم بگیرند.مایلند که موضوع باز بماند.
به سرعت تصمیم‎گیری می‌کنند.ممکن است که اهل مسامحه و سپری کردن زمان باشند.
برنامه‎ریزی می‎کنند و به اجرای آن برنامه پایبندند.بدون برنامه از قبل طراحی شده هستند و براساس شرایط عمل می‎کنند.
سازمان یافته هستند.سازمان یافته نیستند.
به شرایط کنترل شده علاقه‌منند.به وفق دادن خود با شرایط علاقه‌منند.
کار مقدم بر تفریح است.تفریح مقدم بر کار است.
رسمی‌تر هستند.خودمانی‌تر هستند.
مسائل را سیاه و سفید می‌بینند.مسائل را در سایه‌های خاکستری می‌بینند.
پروژه‌هایشان را تمام می‌کنند.اغلب پروژه‌هایشان را ناتمام رها می‌کنند.

استفاده از MBTI برای انتخاب مسیر شغلی

پس از انجام این تست و تحلیل نتیجه آن، نقطه قرار گیری خود بر روی این چهار مقیاس متضاد را پیدا می‌کنید. این ترکیب خاص از این 4 مقیاس‌ متفاوت، تیپ شخصیتی شما را مشخص می‎کند. هر یک از این ۱۶ تیپ شخصیتی خصوصیات منحصر به فرد خود را دارند که به فرد ارزیابی دقیقی از شخصیت‌اش را نشان می‌دهند. اطلاعاتی که MBTI در اختیار ما قرار می‎دهد را می‌توان از جهات مختلفی مورد استفاده قرار داد. به طور مثال این آزمون می‎تواند به ما در انتخاب مسیر شغلی از ابتدا کمک کند. پس با توجه دقیق به نحوه عملکردمان در این جهان می‌توانیم با دقت یک محیط کاری مناسب با شخصیت خود را پیدا کنیم. حتما این تست را انجام دهید تا نتیجه شگفت انگیز آن را دریافت کنید. شک نکنید که این نتیجه به شما کمک می‎کند تا صحیح‎ترین مسیر شغلی ممکن را برای آینده خود انتخاب کنید و از سعی و خطا برای انتخاب شغل مناسب که می‎تواند منجر به اتلاف وقتتان شود جلوگیری ‌کنید.